“Students helping students”? A dlaczego nie “Students helping everyone”?

 

Jak myślicie, czego może brakować Erasmusom podczas ich pobytu w Polsce? Na pewno nie imprez i na pewno nie nauki. Natomiast osobom z poczuciem odpowiedzialności społecznej na pewno zabraknie pokazania się od innej strony niż od strony szalonego melanżowicza robiącego foteczki pod Pałacem Kultury.

Takim właśnie Erasmusom, a także każdemu innemu, dajemy szansę na poznanie kraju, do którego przyjechali i ludzi, z którymi teraz mieszkają. Skupiamy się na trzech polach działania:

  • Edukacja
  • Praca charytatywna
  • Środowisko

 

Nasze projekty, takie jak Europa w szkole są pewnie jedną z niewielu szans dla uczniów liceum na spróbowanie swoich sił językowych w spotkaniu z native speakerem. Międzynarodowy Święty Mikołaj pozwala nalać choć trochę magicznego przedświątecznego światełka do serduszek małych gości warszawskich szpitali, domów dziecka i przedszkoli. Las Erasmusa jest okazją na skupienie się na konieczności ochrony lasów w Polsce – połączoną ze świetną zabawą poza miastem. Nic dziwnego, że ten ostatni projekt, stworzony przez polski ESN Team zyskał zainteresowanie też w innych krajach.

SocialErasmus jest też cudownym miejscem do samorozwoju. Z szerokim uśmiechem słuchamy o każdym nowym pomyśle, który ktoś komuś zatlił się w głowie i wspólnie – warszawsko robimy wszystko, aby doprowadzić go do końca.

Oczekujemy na Was i na Wasz zapał do działania:  

 

„Students helping students”? So we say – why don’t students help EVERYONE?

How do you think, what Erasmus people miss here, in Poland? Partying – nooooope! Studying – bad try either! However, people with a sense of responsibility for the society they live in might miss being not only crazy party people shooting pictures of themselves next to the Palace of Culture and might like to become someone else, even for a minute.

For these people, and for everybody else, we give an opportunity to know the country, they came to and the people, with whom they live now. We focus on three aims:

  • Education
  • Charity
  • Environment