PROGRAM LLP-Erasmus - 2015/2016

Studentów zainteresowanych wyjazdem na studia wymienne w ramach programu LLP–Erasmus w roku akademickim 2015/16, prosimy o składanie Kwestionariuszy oraz załączonych dokumentów w Dziale Współpracy z Zagranicą - pokój 619, Rektorat WUM - od 15 grudnia 2014 do 16 stycznia 2015 r. 

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz ( oryginał i kopia)
  • potwierdzenie średniej ocen (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu na pierwszej stronie kwestionariusza)
  • potwierdzenie uczestnictwa w kole naukowym
  • potwierdzenie znajomości jęz. obcego

 

O wyjazd w ramach Programu LLP-Erasmus mogą starać się osoby spełniające następujące warunki:

  • są zarejestrowani jako studenci Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego,

  • nie korzystały do tej pory z możliwości wyjazdu na studia w ramach programu LLP-Erasmus.

Kryteria przyznawania miejsc

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria oceny:

  • działalność w kołach naukowych, prace naukowe, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.,
  • pomoc przy organizacji przyjazdu oraz opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programu LLP-Erasmus.

Lista uczelni partnerskich 2015/2016 - zobacz